Τυπολογία Δραστηριοτήτων – Γλωσσικών Ασκήσεων στην Έκθεση

Μέσω ZOOM Κυριακή 03/03/24

Τυπολογία Δραστηριοτήτων – Γλωσσικών Ασκήσεων στην Έκθεση: Προτάσεις και Καινοτόμες Οπτικές

-------------------------------------------------------------------------------------

 • Εξ ολοκλήρου E-learning Σεμινάριο
 • Σύγχρονη Εκπαίδευση (live streaming)
 • Ημερομηνία Διεξαγωγής:
 • Κυριακή 03 Μαρτίου 2024 (10:00-14:00)


 • Συγγραφέας Εκπαιδευτικού Υλικού-Επιμορφώτρια: Χατζάκη Δόξα, Φιλόλογος, ΜΑ Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός και Διδασκαλία, Πιστοποιημένη Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων


 • Δίδακτρα: 30€, Κάτοχοι Ετήσιας Κάρτας Σεμιναρίων του ΑΙΕ: Δωρεάν
 • Παρέχονται: Σημειώσεις - Βιβλιογραφία - Βεβαίωση Παρακολούθησης

-------------------------------------------------------------------------------------

Λίγα λόγια για το σεμινάριο

Το σεμινάριο στηρίζεται σε ένα βιωματικό εργαστήριο στο οποίο επιχειρείται μια ομαδοποιημένη θεώρηση της τυπολογίας των ασκήσεων και δραστηριοτήτων στο μάθημα της έκθεσης.


Ο βασικός άξονας του σεμιναρίου αφορμάται από τους σκοπούς του Αναλυτικού Προγράμματος, τις Οδηγίες για τους προσδοκώμενους στόχους στη συνεξέταση Νεοελληνικής Γλώσσας – Λογοτεχνίας και τις οδηγίες διόρθωσης από την Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων και τα Εξεταστικά Κέντρα. Αρχικά, επικεντρωνόμαστε στην τυπολογία των παρατηρήσεων της Έκθεσης – Έκφρασης στις Πανελλήνιες Εξετάσεις, σύμφωνα με την εθνική εμπειρία, σε όλες τις επίσημες εξετάσεις για την προαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Επιπρόσθετα, εστιάζουμε στην τυπολογία των δραστηριοτήτων της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας στις Πανελλήνιες Εξετάσεις, σύμφωνα με το νέο σύστημα. Επίσης ακολουθούν προτάσεις δραστηριοτήτων και ασκήσεων για μαθητές γυμνασίου και λυκείου στην έκθεση. Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στα κριτήρια και στις οδηγίες αξιολόγησης για τους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες ( προφορική εξέταση ) που χρήζουν διαφοροποιημένης αντιμετώπισης, προκειμένου να αξιολογηθούν αντικειμενικά. Τέλος, επισημαίνουμε και ομαδοποιούμε αναμενόμενα λάθη και πιθανά θετικά σημεία και αδυναμίες των μαθητών σε βιωματικό εργαστήριο.      


Περιεχόμενα

 • Σκοποί του Αναλυτικού Προγράμματος, στόχοι των Οδηγιών για την εξέταση της Νεοελληνικής Γλώσσας – Λογοτεχνίας, οδηγίες διόρθωσης από την Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων και τα Εξεταστικά Κέντρα.
 • Τυπολογία γλωσσικών ασκήσεων στην Έκθεση – Έκφραση στις Πανελλήνιες Εξετάσεις
 • Τυπολογία γλωσσικών ασκήσεων (μη) λογοτεχνικού κειμένου Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας στις Πανελλήνιες Εξετάσεις, σύμφωνα με την εθνική εμπειρία.
 • Προτάσεις δραστηριοτήτων και ασκήσεων για μαθητές γυμνασίου και λυκείου στο μάθημα της έκθεσης
 • Οδηγίες αξιολόγησης για τους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες – προφορικά εξεταζόμενοι – βιωματικό εργαστήριο
 • Επισήμανση πιθανών αδυναμιών, θετικών σημείων και λαθών των μαθητών - βιωματικό εργαστήριο.

-------------------------------------------------------------------------------------


Πληροφορίες - Εγγραφές:

www.anoikto.edu.gr

[email protected]

698 68 09 035

211 75 06 446 

-------------------------------------------------------------------------------------

Για να παρακολουθήσετε το σεμινάριο, είναι απαραίτητη, η δήλωση συμμετοχής, συμπληρώνοντας τη φόρμα που ακολουθεί:


Που θα μας βρείτε
Copyright © 2024 Ανοιχτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης Όροι Χρήσης | Όροι Μελών | Ιδιωτικότητα
Facebook Instagram Pubbuh
We use cookies to personalize content and experience and analyze our traffic. We don't share any information with third parties. Google, youtube, and Facebook may collect some information. We are using google analytics, google maps, Facebook pixel, and youtube video player. If you continue to use this website, you agree with our terms.Ok