Συγγραφή Επιστημονικής Εργασίας

Αθήνα Σάββατο 20/04/24


------------------------------------------------------------------------------------



  • Εξ ολοκλήρου Δια ζώσης
  • Τόπος: Εγκαταστάσεις ΑΙΕ, (Μενεμένης 5 Νέα Ιωνία Αττικής Τ.Κ. 14232)
  • Ημερομηνία Διεξαγωγής: Σάββατο 20/04/24 (15:30-17:30)


  • Δίδακτρα: 20€, Κάτοχοι Ετήσιας Κάρτας ΑΙΕ: Δωρεάν 
  • Παρέχονται: Σημειώσεις - Βιβλιογραφία - Βεβαίωση Παρακολούθησης





Επιμορφώτρια:

  • Θεοδώρα Μαρκαντωνάτου, Φιλόλογος, Υπ. Δρ. Φιλοσοφίας
  • Η Θεοδώρα - Ελισάβετ Μαρκαντωνάτου είναι φιλόλογος, απόφοιτος του τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας (κατεύθυνση Φιλοσοφίας), του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος του Μεταπτυχιακού Διπλώματος του προγράμματος «Ιστορία της Φιλοσοφίας», του ιδίου τμήματος. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα στρέφονται επί πολλά συναπτά έτη γύρω από το έργο του Αυστριακού φιλοσόφου Καρλ Πόπερ, επί του έργου του οποίου εκπονεί επί της παρούσης διδακτορική διατριβή. Τα ευρύτερα ενδιαφέροντά της εντοπίζονται στη συνεχή επιμόρφωση στα πεδία της εκπαίδευσης και της φιλοσοφίας.

 

Ενδεικτικά Περιεχόμενα


Στο σεμινάριο θα δοθούν πρακτικές οδηγίες σχετικά με τη συγγραφή επιστημονικά τεκμηριωμένων εργασιών.

Θα αναπτυχθούν ιδέες – κατευθύνσεις για την διαμόρφωση επιστημονικών εργασιών, μέσω της κατασκευής ενός γενικού corpus οδηγιών, στο οποίο ενδεικτικά θα αναφέρονται:

i) τρόποι αναζήτησης της βιβλιογραφίας που πρόκειται να αναλυθεί στην εργασία (μεθοδολογία – εργαλεία αναζήτησης),

ii ) τρόποι ανάπτυξης ιδεών,

iii ) ορθοί τρόποι παραπομπής των πηγών,

iv ) ορθή διαμόρφωση της Βιβλιογραφία

ς,

v) προδιαγραφές τεχνικού ενδιαφέροντος όσον αφορά την εμφάνιση της εργασίας (γραμματοσειρά, διάστιχο κ.α.),

vi ) μεθοδολογία διόρθωσης και ελέγχου κ.α.



Το σεμινάριο είναι κατάλληλο για φοιτητές αλλά και ερευνητές, που ενδιαφέρονται να μάθουν τον ορθό τρόπο συγγραφής επιστημονικών εργασιών.

------------------------------------------------------------------------------------

Πληροφορίες - Εγγραφές:

www.aie.gr

[email protected]

698 68 09 035

211 75 06 446 

----------------------------------------------------------------------

---------------

Για να παρακολουθήσετε το σεμινάριο, είναι απαραίτητη, η δήλωση συμμετοχής, συμπληρώνοντας τη φόρμα που ακολουθεί:



Που θα μας βρείτε
Copyright © 2024 Ανοιχτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης Όροι Χρήσης | Όροι Μελών | Ιδιωτικότητα
Facebook Instagram Pubbuh
We use cookies to personalize content and experience and analyze our traffic. We don't share any information with third parties. Google, youtube, and Facebook may collect some information. We are using google analytics, google maps, Facebook pixel, and youtube video player. If you continue to use this website, you agree with our terms.Ok