Όρια και Οριοθετημένες Συμπεριφορές στην Οικογένεια και στην Κοινωνία

Μέσω ZOOM, 29/05/24 (19:30-22:00)

 • Εξ ολοκλήρου E-learning Σεμινάριο
 • Σύγχρονη Εκπαίδευση, μέσω ΖΟΟΜ
 • Τετάρτη 29/05/24 (19:30-22:00)
 • Επιμορφωτής: Κοΐνης Αριστοτέλης, Κλινικός Ψυχολόγος, Δρ. Επιστημών Υγείας
 • Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική
 • Δίδακτρα: 35€, Άνεργοι-Φοιτητές-Πολύτεκνοι-ΑμΕΑ: 30€
 • Δίδακτρα Κύκλου (6 σεμινάρια): 120€, Άνεργοι-Φοιτητές-Πολύτεκνοι-ΑμΕΑ: 100€, Κάτοχοι Ετήσιας Κάρτας ΑΙΕ: Δωρεάν

https://www.aie.gr/story.aspx?id=0B950398-9FDE-E0D3-9F13-F78ED68FF511

 • Παρέχονται: Σημειώσεις - Βιβλιογραφία - Βεβαίωση Παρακολούθησης


-------------------------------------------------------------------------------

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε κάθε ενδιαφερόμενο, χωρίς απαραίτητη εξειδίκευση στο αντικείμενο της Ψυχολογίας, με μόνη προϋπόθεση το ενδιαφέρον και τη διάθεση να μάθει, να γνωρίσει τον εαυτό του και τους γύρω του και να αποκτήσει απλές δεξιότητες χειρισμού καθημερινών δύσκολων καταστάσεων, μέσα από το πρίσμα της θετικής Ψυχολογίας.

Τα μαθήματα εστιάζουν στη μελέτη, των θετικών συναισθημάτων, της ενσυναίσθησης και της ψυχικής ανθεκτικότητας, ως δεξιότητες για μια ισορροπημένη ζωή.


-------------------------------------------------------------------------------------

Αναλυτική παρουσίαση των Σεμιναρίων


3) Τετάρτη 29/05/24 (19:30-22:00)

"Όρια και Οριοθετημένες Συμπεριφορές στην Οικογένεια και στην Κοινωνία"


Η οριοθέτηση δεν είναι ωφέλιμη και αναγκαία μόνο για τα παιδιά αλλά και για όλο το οικογενειακό σύστημα. Είναι πολύ σημαντική για τη διαμόρφωση της ταυτότητας όλων

των μελών του οικογενειακού συστήματος, για την κατανόηση των ρόλων τους και την

ανάδειξη της εμπιστοσύνης προς τους ίδιους.

Η οριοθέτηση βοηθά τους γονείς να ισχυροποιήσουν την προσωπικότητά και το ρόλο

τους, να ενισχύσουν τις αξίες και τις στάσεις τους απέναντι στη ζωή και να μπορέσουν

να μεταδώσουν όλα αυτά με ένα τρόπο που να μπορεί με ασφάλεια να τροποποιεί κάθε φορά τα χαρακτηριστικά των μελών της οικογένειας.


Τα όρια συντελούν στο να υπάρχει ομαλότητα στην επικοινωνία, στις κοινωνικές σχέσεις και στην αλληλεπίδραση, με τους ανθρώπους του στενού και ευρύτερου περιβάλλοντος.

 -------------------------------------------------------------------------------------

Το Πρόγραμμα στοχεύει:


 • Να παρουσιάσει την έννοια και τη σημασία της Συμβουλευτικής της Ψυχολογίας στην επίλυση καθημερινών προβλημάτων
 • Να ενισχύσει γνωστικά όσους άτυπα καλούνται να παίξουν το ρόλο του συμβούλου, π.χ. Εκπαιδευτικοί, Κοινωνικοί Λειτουργοί, Επαγγελματίες Υγείας, Γονείς κ.α.
 • Να βοηθήσει:
 • Στην αυτοβελτίωση
 • Στην καλυτέρευση της επαγγελματικής θέσης, με την απόκτηση νέων γνώσεων και μεθόδων καθημερινής δράσης και
 • Στην προώθηση της αυτογνωσίας.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Πληροφορίες:

[email protected]

698 68 09 035

211 75 06 446


Για να παρακολουθήσετε το σεμινάριο, είναι απαραίτητη, η δήλωση συμμετοχής, συμπληρώνοντας τη φόρμα που ακολουθεί:

Που θα μας βρείτε
Copyright © 2024 Ανοιχτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης Όροι Χρήσης | Όροι Μελών | Ιδιωτικότητα
Facebook Instagram Pubbuh
We use cookies to personalize content and experience and analyze our traffic. We don't share any information with third parties. Google, youtube, and Facebook may collect some information. We are using google analytics, google maps, Facebook pixel, and youtube video player. If you continue to use this website, you agree with our terms.Ok