Το portfolio ως μέθοδος αξιολόγησης

Σεμινάριο

Το portfolio ως μέθοδος αξιολόγησης

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να εξεταστεί το θεωρητικό πλαίσιο και η πρακτική εφαρμογή της χρήσης του portfolio.

Στο Σεμινάριο:

Θα αποσαφηνιστούν οι έννοιες αξιολόγηση και portfolio, όπως αυτές παρουσιάζονται στις σύγχρονες παιδαγωγικές θεωρίες.

Θα εξεταστεί η χρησιμότητα του portfolio ως μέθοδος αξιολόγησης στην εκπαίδευση, τόσο στο πλαίσιο της αξιολόγησης των μαθητών, όσο και στην αξιολόγηση του έργου των εκπαιδευτικών.

Θα αναφερθούν μορφές/τύποι portfolio, καθώς και τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της χρήσης του και τέλος θα παρουσιαστούν ερευνητικά δεδομένα.

Κατά τη διάρκεια του επιμορφωτικού σεμιναρίου είναι σημαντική η ενεργή συμμετοχή των επιμορφούμενων, καθώς θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη συζήτησης και τη διεξαγωγή συμπερασμάτων.


Περιεχόμενα

·      Η Αξιολόγηση στην εκπαιδευτική διαδικασία

·      Portfolio: ορισμός, βασικά χαρακτηριστικά

·      Η χρήση του portfolio στην εκπαιδευτική διαδικασία

·      Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα

·      Ο ρόλος των portfolios στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών

·      Μορφές και περιεχόμενο portfolio    

·      Κριτήρια ποιότητας του portfolio

·      Ερευνητικά Δεδομένα


-------------------------------------------------------------------------------

Επιμορφώτρια: Μέμα Χαλιώτη

Μελέτη, έρευνα, συγγραφή εκπαιδευτικού υλικού,

Γεννήθηκε στην Αθήνα. Σπούδασε στο Τμήμα Ευρωπαϊκές Σπουδές: Ιστορία-Κοινωνία- Πολιτισμός (π. Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό), της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, Ανώτερα Θεωρητικά της Ευρωπαϊκής Μουσικής και Πιάνο στο Ελληνικό Ωδείο Αθηνών, Επιστήμες της Αγωγής με εξειδίκευση στην «Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση και τη Δια Βίου Μάθηση – Επιμόρφωση» στη Σχολή Κοινωνικών & Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Είναι εκπαιδεύτρια Ενηλικών, εγγεγραμμένη στο Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Παντείου Πανεπιστημίου, και έχει διεξάγει έρευνα με θέμα «Ποιοτική Εκπαίδευση στην Ψηφιακή Εποχή – Ψηφιακή Μάθηση και Μετασχηματισμός Ατζέντα 2030», στο πλαίσιο πραγματοποίησης Πρακτικής Άσκησης Έδρας UNESCO Διαπολιτισμικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας: «Ποιοτική Εκπαίδευση στην Ψηφιακή Εποχή: Πολιτικές και Δράσεις της UNESCO, της ΕΕ και η εφαρμογή τους στην Ελλάδα». Συνεχίζει τις σπουδές της στο Π.Μ.Σ. στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας, Επιχειρηματικότητας, Εκπαίδευσης & Πολιτισμού του Τμήματος Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών, του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Τα ερευνητικά της ενδιαφέρονται αφορούν στην ανθρωπολογική προσέγγιση της εκπαίδευσης και του πολιτισμού και συνεργάζεται με εκπαιδευτικές δομές και φορείς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.

-------------------------------------------------------------------------------------

Χρήσιμες Πληροφορίες:

🔻


  • Εξ ολοκλήρου E-learning Σεμινάριο
  • Διάρκεια: 5 ώρες
  • Ασύγχρονη Εκπαίδευση με συνδυασμό πολυμεσικών εφαρμογών:
  • Βιντεοσκοπημένη διάλεξη
  • E-book
  • On line αξιολόγηση
  • Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική
  • Δίδακτρα: 35€, Άνεργοι-Φοιτητές-Πολύτεκνοι-ΑμΕΑ: 30€
  • Παρέχονται: Σημειώσεις - Βιβλιογραφία - Βεβαίωση Παρακολούθησης


Επιμορφώτρια: Μέμα Χαλιώτη, Πολιτισμολόγος,

Μουσικός-Καθηγήτρια, M.Ed. Επιστήμες της Αγωγής: Η Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση και τη Δια Βίου Μάθηση-Επιμόρφωση.


-------------------------------------------------------------------------------------

Πληροφορίες - Εγγραφές:

www.anoikto.edu.gr

[email protected]

698 68 09 035

211 75 06 446


-------------------------------------------------------------------------------------

Για να παρακολουθήσετε το σεμινάριο, είναι απαραίτητη, η δήλωση συμμετοχής, συμπληρώνοντας τη φόρμα που ακολουθεί:

mx7taf5gqm|00008E9992D3|aie|articles|soma|42DDCBA8-AFA1-4FCC-BFDB-3FBBDEA67FC3
Που θα μας βρείτε
Copyright © 2024 Ανοιχτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης Όροι Χρήσης | Όροι Μελών | Ιδιωτικότητα
Facebook Instagram Pubbuh
We use cookies to personalize content and experience and analyze our traffic. We don't share any information with third parties. Google, youtube, and Facebook may collect some information. We are using google analytics, google maps, Facebook pixel, and youtube video player. If you continue to use this website, you agree with our terms.Ok