Νεανική Παραβατικότητα και η Νέα Κουλτούρα της Βίας

Μέσω ZOOM, 13/06/24 (19:30-22:00)

 • Εξ ολοκλήρου E-learning Σεμινάριο
 • Σύγχρονη Εκπαίδευση, μέσω ΖΟΟΜ
 • Πέμπτη 13/06/24 (19:30-22:00)
 • Επιμορφωτής: Κοΐνης Αριστοτέλης, Κλινικός Ψυχολόγος, Δρ. Επιστημών Υγείας
 • Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική
 • Δίδακτρα: 35€, Άνεργοι-Φοιτητές-Πολύτεκνοι-ΑμΕΑ: 30€
 • Δίδακτρα Κύκλου (6 σεμινάρια): 120€, Άνεργοι-Φοιτητές-Πολύτεκνοι-ΑμΕΑ: 100€, Κάτοχοι Ετήσιας Κάρτας ΑΙΕ: Δωρεάν

https://www.aie.gr/story.aspx?id=0B950398-9FDE-E0D3-9F13-F78ED68FF511

 • Παρέχονται: Σημειώσεις - Βιβλιογραφία - Βεβαίωση Παρακολούθησης 

-------------------------------------------------------------------------------

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε κάθε ενδιαφερόμενο, χωρίς απαραίτητη εξειδίκευση στο αντικείμενο της Ψυχολογίας, με μόνη προϋπόθεση το ενδιαφέρον και τη διάθεση να μάθει, να γνωρίσει τον εαυτό του και τους γύρω του και να αποκτήσει απλές δεξιότητες χειρισμού καθημερινών δύσκολων καταστάσεων, μέσα από το πρίσμα της θετικής Ψυχολογίας.

Τα μαθήματα εστιάζουν στη μελέτη, των θετικών συναισθημάτων, της ενσυναίσθησης και της ψυχικής ανθεκτικότητας, ως δεξιότητες για μια ισορροπημένη ζωή.

-------------------------------------------------------------------------------------

Αναλυτική παρουσίαση των Σεμιναρίων


5) Πέμπτη 13/06/24 (19:30-22:00)

"Νεανική Παραβατικότητα και η Νέα Κουλτούρα της Βίας"


Η "νεανική παραβατικότητα" αναφέρεται συνήθως σε συμπεριφορές που θεωρούνται αντικοινωνικές ή παράνομες, ειδικά όταν πρόκειται για έφηβους και νέους ενήλικες. Μπορεί να περιλαμβάνει διάφορες μορφές όπως την αντίσταση στην αρχή, την επιθετικότητα, την ανεξέλεγκτη συμπεριφορά και άλλες δραστηριότητες που είναι ανεπιθύμητες από την κοινωνία ή τους γονείς. Οι αιτίες της νεανικής παραβατικότητας μπορεί να είναι πολλές και ποικίλες, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών, οικονομικών και οικογενειακών παραγόντων.

Η "κουλτούρα της βίας" αναφέρεται σε ένα περιβάλλον ή έναν σύστημα-πολιτισμό όπου η βία θεωρείται αποδεκτή ή ακόμα και προωθείται. Σε αυτό το πλαίσιο, η βία ενθαρρύνεται ή αποδίδεται ως λύση για διάφορα προβλήματα ή συνθήκες.

Η κουλτούρα της βίας μπορεί να εμφανιστεί σε διάφορες μορφές, όπως στην ενδοοικογενειακή βία, στον εκφοβισμό στο σχολείο, σε κάποια είδη μουσικής ή τέχνης.

 -------------------------------------------------------------------------------------

Το Πρόγραμμα στοχεύει:


 • Να παρουσιάσει την έννοια και τη σημασία της Συμβουλευτικής της Ψυχολογίας στην επίλυση καθημερινών προβλημάτων
 • Να ενισχύσει γνωστικά όσους άτυπα καλούνται να παίξουν το ρόλο του συμβούλου, π.χ. Εκπαιδευτικοί, Κοινωνικοί Λειτουργοί, Επαγγελματίες Υγείας, Γονείς κ.α.
 • Να βοηθήσει:
 • Στην αυτοβελτίωση
 • Στην καλυτέρευση της επαγγελματικής θέσης, με την απόκτηση νέων γνώσεων και μεθόδων καθημερινής δράσης και
 • Στην προώθηση της αυτογνωσίας.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Πληροφορίες:

[email protected]

698 68 09 035

211 75 06 446


Για να παρακολουθήσετε το σεμινάριο, είναι απαραίτητη, η δήλωση συμμετοχής, συμπληρώνοντας τη φόρμα που ακολουθεί:

Που θα μας βρείτε
Copyright © 2024 Ανοιχτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης Όροι Χρήσης | Όροι Μελών | Ιδιωτικότητα
Facebook Instagram Pubbuh
We use cookies to personalize content and experience and analyze our traffic. We don't share any information with third parties. Google, youtube, and Facebook may collect some information. We are using google analytics, google maps, Facebook pixel, and youtube video player. If you continue to use this website, you agree with our terms.Ok