Ψυχική Υγεία και Ψυχική Ανθεκτικότητα

Μέσω ZOOM, 16/05/24 (19:30-22:00)

 • Εξ ολοκλήρου E-learning Σεμινάριο
 • Σύγχρονη Εκπαίδευση, μέσω ΖΟΟΜ
 • Πέμπτη 16/05/24 (19:30-22:00)
 • Επιμορφωτής: Κοΐνης Αριστοτέλης, Κλινικός Ψυχολόγος, Δρ. Επιστημών Υγείας
 • Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική
 • Δίδακτρα: 35€, Άνεργοι-Φοιτητές-Πολύτεκνοι-ΑμΕΑ: 30€
 • Δίδακτρα Κύκλου (6 σεμινάρια): 120€, Άνεργοι-Φοιτητές-Πολύτεκνοι-ΑμΕΑ: 100€, Κάτοχοι Ετήσιας Κάρτας ΑΙΕ: Δωρεάν

https://www.aie.gr/story.aspx?id=0B950398-9FDE-E0D3-9F13-F78ED68FF511

 • Παρέχονται: Σημειώσεις - Βιβλιογραφία - Βεβαίωση Παρακολούθησης 

-------------------------------------------------------------------------------

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε κάθε ενδιαφερόμενο, χωρίς απαραίτητη εξειδίκευση στο αντικείμενο της Ψυχολογίας, με μόνη προϋπόθεση το ενδιαφέρον και τη διάθεση να μάθει, να γνωρίσει τον εαυτό του και τους γύρω του και να αποκτήσει απλές δεξιότητες χειρισμού καθημερινών δύσκολων καταστάσεων, μέσα από το πρίσμα της θετικής Ψυχολογίας.

Τα μαθήματα εστιάζουν στη μελέτη, των θετικών συναισθημάτων, της ενσυναίσθησης και της ψυχικής ανθεκτικότητας, ως δεξιότητες για μια ισορροπημένη ζωή.

-------------------------------------------------------------------------------------

Αναλυτική παρουσίαση των Σεμιναρίων


1) Πέμπτη 16/05/24 (19:30-22:00)

"Ψυχική Υγεία και Ψυχική Ανθεκτικότητα",


Η ψυχική υγεία και η ψυχική ανθεκτικότητα είναι σημαντικοί παράγοντες για την ευημερία και την ποιότητα ζωής. Η ψυχική υγεία αναφέρεται στην κατάσταση της ψυχικής μας κατάστασης, συμπεριλαμβανομένων των συναισθημάτων, των σκέψεων και της συμπεριφοράς μας. Η ψυχική ανθεκτικότητα αφορά στην ικανότητά μας να αντιμετωπίζουμε τις δυσκολίες, να αντέχουμε την πίεση και να ανακάμπτουμε από αυτές με επιτυχία.

Η αυτογνωσία, οι καλές σχέσεις με άλλους ανθρώπους, η ικανότητα να αναγνωρίζουμε και να διαχειριζόμαστε τα συναισθήματά μας, η ισορροπημένη διατροφή, η σωματική άσκηση και η επίλυση προβλημάτων είναι ορισμένοι παράγοντες που επηρεάζουν την ψυχική υγεία και την ανθεκτικότητα.

Επιπλέον, η επικοινωνία με επαγγελματίες ψυχικής υγείας, όπως ψυχολόγοι ή ψυχίατροι, μέσα από συνεδρίες ή προγράμματα επιμόρφωσης και ευαισθητοποίησης,  μπορούν να βοηθήσουν στην ανάπτυξη δεξιοτήτων αντιμετώπισης των προκλήσεων και την ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας.

Συνολικά, η διατήρηση της ψυχικής υγείας και η ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας απαιτεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση που περιλαμβάνει φροντίδα του σώματος, του μυαλού και του πνεύματος.

 -------------------------------------------------------------------------------------

Το Πρόγραμμα στοχεύει:


 • Να παρουσιάσει την έννοια και τη σημασία της Συμβουλευτικής της Ψυχολογίας στην επίλυση καθημερινών προβλημάτων
 • Να ενισχύσει γνωστικά όσους άτυπα καλούνται να παίξουν το ρόλο του συμβούλου, π.χ. Εκπαιδευτικοί, Κοινωνικοί Λειτουργοί, Επαγγελματίες Υγείας, Γονείς κ.α.
 • Να βοηθήσει:
 • Στην αυτοβελτίωση
 • Στην καλυτέρευση της επαγγελματικής θέσης, με την απόκτηση νέων γνώσεων και μεθόδων καθημερινής δράσης και
 • Στην προώθηση της αυτογνωσίας.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Πληροφορίες:

[email protected]

698 68 09 035

211 75 06 446


Για να παρακολουθήσετε το σεμινάριο, είναι απαραίτητη, η δήλωση συμμετοχής, συμπληρώνοντας τη φόρμα που ακολουθεί:Που θα μας βρείτε
Copyright © 2024 Ανοιχτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης Όροι Χρήσης | Όροι Μελών | Ιδιωτικότητα
Facebook Instagram Pubbuh
We use cookies to personalize content and experience and analyze our traffic. We don't share any information with third parties. Google, youtube, and Facebook may collect some information. We are using google analytics, google maps, Facebook pixel, and youtube video player. If you continue to use this website, you agree with our terms.Ok