Χτίζοντας τις Δεξιότητες του Μέλλοντος

Skills Masterclass

Χτίζοντας τις δεξιότητες του μέλλοντος

 

🔹 Αναλυτική σκέψη, 🔹 Δημιουργική σκέψη, 🔹 Ανθεκτικότητα και ευελιξία, 🔹 Κίνητρα και αυτογνωσία, 🔹 Περιέργεια και δια βίου μάθηση, 🔹 Τεχνολογική παιδεία, 🔹 Αξιοπιστία και προσοχή στη λεπτομέρεια, 🔹 Ενσυναίσθηση και ενεργή ακρόαση, 🔹 Ηγετική ικανότητα και κοινωνική επιρροή, 🔹 Ποιοτικός έλεγχος

-------------------------------------------------------------------------------


  • Skills Masterclass - 10 ενοτήτων

 

-------------------------------------------------------------------------------

Οι συμμετέχοντες στα εξειδικευμένα σεμινάρια, μέσα από αυτόνομες και ενεργητικές μορφές μάθησης (παιχνίδια ρόλων, παρουσίαση απλών παραδειγμάτων, συμμετοχή σε ένα σχέδιο δράσης κλπ) θα οδηγηθούν σε ενίσχυση των προσωπικών χαρακτηριστικών (αναλυτική σκέψη-δημιουργική σκέψη...) και θα κατακτήσουν δεξιότητες απαραίτητες για την επαγγελματική τους σταδιοδρομία

-------------------------------------------------------------------------------------

Αναλυτική παρουσίαση των Skills Masterclass


Αναλυτική Σκέψη --- Σάββατο 25/11/23 (15:00-18:00)


Η αναλυτική σκέψη είναι ένας συγκεκριμένος τρόπος σκέψης που βοηθά στην αποτελεσματική συλλογή και χρήση πληροφοριών για την εύρεση των καλύτερων πιθανών λύσεων σε διάφορα προβλήματα. Όλοι μπορούν να ωφεληθούν από την αναλυτική σκέψη. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από την δουλειά έως και σε καθημερινές προσωπικές αποφάσεις. Αν χρησιμοποιηθεί σωστά, η αναλυτική σκέψη θα σας βοηθήσει:

● Να καταλαβαίνετε τη σύνδεση μεταξύ πληροφορίας και γεγονότος

● Να αναγνωρίζετε την εγκυρότητα των διαφορετικών πληροφοριών και επιχειρημάτων

● Να αναγνωρίζετε τα λάθη που κάνετε στον τρόπο σκέψη σας και να βελτιωθείτε

● Να επιλύετε προβλήματα και να παίρνετε αποφάσεις αποτελεσματικά

Οι εργοδότες προτιμούν εργαζομένους με ανεπτυγμένες δεξιότητες αναλυτικής σκέψης γιατί

είναι ανεξάρτητοι, ικανοί να συλλέξουν και να κατανοήσουν πληροφορίες και να επιλύσουν

προβλήματα γρήγορα. Η αναλυτική σκέψη είναι πολύ χρήσιμη και συχνά αναγκαία στο εργασιακό περιβάλλον.

 Mε την ολοκλήρωση του εργαστηρίου, οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:

•   Αντιλαμβάνονται την σημασία της αναλυτικής σκέψης στην επίλυση προβλημάτων και την λήψη αποφάσεων

•   Κατανοούν τι σημαίνει να έχει κανείς αναλυτικό τρόπο σκέψης

•   Αναγνωρίζουν τα βασικά στάδια αναλυτικής σκέψης και επίλυσης προβλημάτων

•   Να χρησιμοποιούν αποτελεσματικές τεχνικές επίλυσης προβλημάτων στον χώρο εργασίας και στην καθημερινή ζωή


Δημιουργική Σκέψη --- Σάββατο 16/12/23 (15:00-18:00)

Πριν από πολλά χρόνια επικρατούσε η άποψη ότι η δημιουργικότητα αποτελούσε ένα ξεχωριστό προσόν ειδικά προικισμένων ανθρώπων, οι οποίοι είχαν τη δυνατότητα να αξιοποιούν αυτό το προσόν και να διακρίνονται σε διάφορους τομείς.

Τα τελευταία χρόνια οι έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί, εστιάζουν την προσοχή τους στις δημιουργικές δυνάμεις που διαθέτει το κάθε άτομο και στις τεχνικές με τις οποίες μπορεί να τις ενεργοποιήσει προκειμένου η δημιουργική σκέψη να αποτελέσει ένα χρηστικό εργαλείο στην παραγωγή ιδεών, την αντιμετώπιση μικρών αλλά και μεγάλων προβλημάτων που προκύπτουν ως φυσικό επακόλουθο ενός διαρκώς μεταβαλλόμενου κόσμου. Η εκμάθηση ειδικών μεθόδων και τεχνικών τις οποίες μπορούν να χρησιμοποιούν όλα τα άτομα για να βρίσκουν πολλές εναλλακτικές αλλά και πρωτότυπες ιδέες στα προσωπικά, κοινωνικά και επαγγελματικά τους προβλήματα.

Η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων που προάγουν την ευρηματικότητα και την εφευρετικότητα των εκπαιδευόμενων ατόμων, αλλά και η ετοιμότητά τους να αξιοποιούν τις μεθόδους αυτές στην καθημερινή τους ζωή. Η καθιέρωσή τους στα σχολεία αλλά και η εκπαίδευση των ενηλίκων στη δημιουργική σκέψη και την παραγωγή καινοτόμων πρωτότυπων ιδεών επιβάλλεται από τις ιδιαίτερες συνθήκες που δημιουργούνται στις σύγχρονες κοινωνίες.

Σκοπός του εν λόγω εργαστηρίου είναι η ανάπτυξη της δημιουργικής σκέψης και η παραγωγή καινοτόμων, πρωτότυπων ιδεών καθώς και ο τρόπος με τον οποίο μπορεί να βρει εφαρμογή στους ενήλικες και να συμβάλει στο μέτρο του δυνατού στη βελτίωση της καθημερινότητάς τους.

Στο πλαίσιο αυτό, το εν λόγω εργαστήριο στοχεύει να εκπαιδεύσει τους καταρτιζόμενους ώστε να:

•         Αναγνωρίζουν τις νοητικές λειτουργείες που ενεργούν στην διαμόρφωση της δημιουργικής σκέψης

•         Εφαρμόζουν στρατηγικές για ανάπτυξη της δημιουργικότητας

•         Χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τεχνικές ανάπτυξης δημιουργικής σκέψηςΑνθεκτικότητα και Ευελιξία --- Σάββατο 13/01/24 (15:00-18:00)

Ο όρος ψυχική ανθεκτικότητα στην αγγλική γλώσσα ονομάζεται resilience και προέρχεται από την λατινική λέξη resiliο, η οποία σημαίνει «αναπηδώ πίσω από τις δυσκολίες». Η έννοια της ανθεκτικότητας έχει τις ρίζες της στον κόσμο της φυσικής και της μηχανικής. Περιγράφει την ικανότητα ορισμένων υλικών να απορροφούν την ενέργεια, να αντιστέκονται στη ζημιά και να ανακτούν τη δύναμή τους γρήγορα, όπως π.χ. ένα λαστιχάκι. Μπορεί κάτι παρόμοιο να συμβεί και με τους ανθρώπους. Ο Αμερικάνικος Σύλλογος Ψυλολόγων (American Psychological Association) ορίζει την ψυχική ανθεκτικότητα ως μια διαδικασία επιτυχούς προσαρμογής του ατόμου στις δυσκολίες, στα τραύματα και στις τραγωδίες της ζωής. Φαίνεται λοιπόν πως η ψυχική ανθεκτικότητα έχει να κάνει με την προσαρμογή σε μια κατάσταση κρίσης και προϋποθέτει αντοχή, ψυχική επάρκεια, ευελιξία και αυτοανόρθωση.

H ανθεκτικότητα είχε αρχικά προσεγγιστεί ως ένα σύνολο μηχανισμών αντιμετώπισης, που υπάρχει εγγενώς στο άτομο, ή μια ικανότητα σε ψυχολογικό ή και σωματικό επίπεδο που επιτρέπει στο άτομο να ανακάμψει ύστερα από αντίξοα γεγονότα. Προχωρώντας ωστόσο και φτάνοντας στο σήμερα,θεωρείται όλο και περισσότερο ως μια δυναμική διαδικασία. Οι επιστήμονες πλέον υποστηρίζουν πως δεν παίζουν καθοριστικό ρόλο στη ζωή μας οι αντιξοότητες, όσο η ικανότητά μας να τις ξεπεράσουμε και να προχωρήσουμε τη ζωή μας μπροστά. Και η ικανότητα αυτή μπορεί να αναπτυχθεί σε όλους τους ανθρώπους. Όπως υπογράμμιζε και ο φιλόσοφος Επίκτητος, ο άνθρωπος δεν ταράζεται από τις καταστάσεις αλλά από τις ερμηνείες που κάνει για τις καταστάσεις.

Σκοπός του εν λόγω εργαστηρίου είναι η προαγωγή της Ανθεκτικότητα, ευελιξίας και ευκινησίας πρωτότυπων ιδεών καθώς και ο τρόπος με τον οποίο μπορούν να βρουν  εφαρμογή στην συμπεριφορά των ατόμων και να συμβάλουν στο μέτρο του δυνατού στη βελτίωση της καθημερινότητάς τους.

Στο πλαίσιο αυτό το εν λόγω εργαστήριο στοχεύει να εκπαιδεύσει τους καταρτιζόμενους ώστε να:

•         Αναγνωρίζουν τους παράγοντες που επιδρούν στην διαμόρφωση της ψυχικής ανθεκτικότητας

•         Εφαρμόζουν στρατηγικές για ανάπτυξη της της ψυχικής ανθεκτικότητας

•         Καλλιεργήσουν και ενισχύσουν την ψυχική ανθεκτικότηταΚίνητρα και Αυτογνωσία --- Σάββατο 03/02/24 (15:00-18:00)

Κίνητρο είναι μια εσωτερική κατάσταση η οποία προκαλεί, κατευθύνει και διατηρεί μια συμπεριφορά. Τα αίτια που προκαλούν την ανθρώπινη συμπεριφορά και δράση ή οι λόγοι που την εξηγούν είναι τα κίνητρα, δηλαδή είναι οτιδήποτε κινεί, ωθεί ή παρασύρει σε δράση ένα άτομο. Είναι ένα ψυχολογικό στοιχείο που καθοδηγεί, διατηρεί και καθορίζει τη συμπεριφορά ενός ατόμου. 

Τα κίνητρα μπορεί να είναι συνειδητά ή ασυνείδητα. Συχνά οι άνθρωποι άγονται από ορμές ή κίνητρα τα οποία δεν γνωρίζουν, τα οποία αρνούνται ή διαστρεβλώνουν σε συνειδητό επίπεδο. Το κίνητρο είναι εσωτερική κατάσταση. Μπορεί να είναι είτε εγγενές, εάν η δραστηριότητα είναι επιθυμητή επειδή είναι εγγενώς (έμφυτα) ενδιαφέρουσα, είτε να παράγεται από εξωγενείς παράγοντες, εάν ο στόχος του δρώντα είναι διαφορετικός από την ίδια τη δραστηριότητα καθ` αυτή.

Η αυτογνωσία σχετίζεται με τα κίνητρα και είναι η απαρχή της αυτοβελτίωσης. Καταρχήν λοιπόν κατανοούμε ποιοι είμαστε, ποιες είναι οι αξίες που πρεσβεύουμε και ποια είναι τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς μας. Στη συνέχεια, για να φτάσουμε στην αυτοβελτίωση, σκεφτόμαστε τις αλλαγές που θέλουμε να κάνουμε  επιδιώκουμε την αυτογνωσία και στη συνέχεια εφαρμόζουμε ένα έξυπνο πλάνο (S.M.A.R.T.). Η αυτογνωσία είναι μια δύσκολη και πιθανώς επώδυνη διαδικασία στην αρχή, παρόλ’ αυτά είναι η αναγκαία βάση για να προχωρήσουμε στην αυτοβελτίωση. Χτίζουμε όλο το πλάνο αλλαγής στα ήδη θετικά στοιχεία της προσωπικότητάς μας, οπότε είναι αναγκαίο α) να εντοπίσουμε αρχικά τα θετικά μας στοιχεία και β) να διαχειριστούμε έξυπνα τα αρνητικά μας.

 

Το εργαστήριο επικεντρώνεται σε πεδία της εκπαιδευτικής ψυχολογίας που αφορούν συγκεκριμένες ψυχολογικές διαστάσεις για τη δημιουργία ενός αποτελεσματικού περιβάλλοντος για μάθηση, τα κίνητρα και τα συναισθήματα αυτοβελτίωσης, καθώς και τους στόχους των  εκπαιδευόμενων και κατά την εκτέλεση ενός έργου. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη σύνδεση των βασικών θεωρητικών μοντέλων και αρχών των παραπάνω παραγόντων με την εκπαιδευτική πράξη μέσα από κλασσικά και σύγχρονα ερευνητικά δεδομένα και πειράματα.

Με την ολοκλήρωση του εν λόγω εργαστηρίου οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να έχουν κατανοήσει:

·      τις κλασσικές και σύγχρονες θεωρίες των κινήτρων καθώς και τους τρόπους μελέτης και του τύπους έρευνας

·      τις θεωρίες κινήτρων που συνδέονται κυρίως με τη μάθηση και την εκπαιδευτική διαδικασία

·      τη σημασία της επίδρασης των ακαδημαϊκών συναισθημάτων σε γνωστικές διεργασίες και γενικότερα στην επίδοση των εκπαιδευομένων

·      τα διαφορετικά είδη των στόχων κατά την μαθησιακή διαδικασία και την επίδρασή τους στην δέσμευση και εμπλοκή στη μάθηση και γενικότερα στην εξέλιξη

·      τη σημασία των ψυχοσυναισθηματικών διαστάσεων στην εξέλιξη και την προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξηΠεριέργεια και δια βίου Μάθηση --- Σάββατο 24/02/24 (15:00-18:00)


Τεχνολογική Παιδεία --- Σάββατο 09/03/24 (15:00-18:00)


Αξιοπιστία και Προσοχή στη Λεπτομέρεια --- Σάββατο 30/03/24 (15:00-18:00)


Ενσυναίσθηση και Ενεργή Ακρόαση --- Σάββατο 20/04/24 (15:00-18:00)


Ηγετική Ικανότητα και Κοινωνική Επιρροή --- Σάββατο 18/05/24 (15:00-18:00)


Ποιοτικός Έλεγχος --- Σάββατο 25/05/24 (15:00-18:00)

 

-------------------------------------------------------------------------------------

Ποιοι Μπορούν να παρακολουθήσουν τα εξειδικευμένα σεμινάρια

Κάθε ενδιαφερόμενος που θέλει να εκπαιδευτεί βιωματικά στις δεξιότητες του μέλλοντος, να ενδυναμώσει τον εαυτό του και να ενισχύσει το βιογραφικό του.

 

Mεθοδολογία Εκπαίδευσης

Τα σεμινάρια υλοποιούνται δια ζώσης στις εγκαταστάσεις του ΑΙΕ.

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

Χρήσιμες Πληροφορίες:

🔻


  • Διάρκεια Κύκλου: 30 ώρες - 10 θεματικές ενότητες
  • Βιωματική Εκπαίδευση
  • Δίδακτρα: 30€, Κάθε ενότητα, 50€ 2 ενότητες, 100€ 10 ενότητες.
  • Παρέχονται: Σημειώσεις - Βιβλιογραφία - Βεβαίωση Παρακολούθησης
  • Συγγραφέας Εκπαιδευτικού Υλικού - Επιμορφώτρια - Εμψυχώτρια Εργαστηρίων:

Δρ. Μελίνα Μουρτζιάπη, Καθηγήτρια Παιδαγωγικών, Eκπαιδεύτρια Επαγγελματικής Κατάρτισης, Επαγγελματικός Σύμβουλος, Ψυχοπαιδαγωγός, Assessor - Practitioner Coach και πιστοποιημένη Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων. 


  • Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

 

-------------------------------------------------------------------------------------

Πληροφορίες - Εγγραφές:

📩 [email protected]

📨 698 68 09 035

📞 211 75 06 446 


mx7taf5gqm|00008E9992D3|aie|articles|soma|2EA1DE79-6BB9-48D6-B589-4589B5E54213
Που θα μας βρείτε
Copyright © 2024 Ανοιχτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης Όροι Χρήσης | Όροι Μελών | Ιδιωτικότητα
Facebook Instagram Pubbuh
We use cookies to personalize content and experience and analyze our traffic. We don't share any information with third parties. Google, youtube, and Facebook may collect some information. We are using google analytics, google maps, Facebook pixel, and youtube video player. If you continue to use this website, you agree with our terms.Ok