Η Διδακτική της Έκθεσης στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο

Σεμινάριο

Η Διδακτική της Έκθεσης στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο • Εξ ολοκλήρου E-learning Σεμινάριο
 • Διάρκεια: 50 ώρες
 • Ασύγχρονη Εκπαίδευση με συνδυασμό πολυμεσικών εφαρμογών:
 • E-book
 • On line αξιολόγηση
 • Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική
 • Δίδακτρα: 60€, Άνεργοι-Φοιτητές-Πολύτεκνοι-ΑμΕΑ: 50€
 • Παρέχονται: Σημειώσεις - Βιβλιογραφία - Βεβαίωση Παρακολούθησης
 • Συγγραφέας Εκπαιδευτικού Υλικού - Επιμορφωτές:
 • Χατζάκη Δόξα, Φιλόλογος, ΜΑ Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός και Διδασκαλία

 

Λίγα λόγια για το σεμινάριο


Στο σεμινάριο εξετάζονται σύγχρονες μέθοδοι διδασκαλίας και αξιολόγησης του γλωσσικού μαθήματος της Έκθεσης στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο.


Η παρουσίαση οργανώνεται σύμφωνα με το Νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα, τις Οδηγίες για τη διδασκαλία της Έκθεσης, το εκάστοτε σχέδιο μαθήματος, και στηρίζεται σε διαδραστικές και συμμετοχικές ενέργειες που καθιστούν τη μάθηση ενεργή και ενδιαφέρουσα. Αρχικά, επικεντρωνόμαστε στη μεθοδολογία σύνταξης της παραγράφου και του κειμένου (παραγωγή λόγου) στο Γυμνάσιο. Επειδή κορμό στην παρουσίαση εννοιών αποτελεί η διαθεματικότητα και η διεπιστημονικότητα αξιοποιούμε εργαλεία και μέσα που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες για την οργάνωση και παρουσίασή τους προκειμένου να καταστούν πιο εύληπτες από τους μαθητές σε ένα ανανεωμένο και σύμφωνο με τις νέες απαιτήσεις σχέδιο μαθήματος.


Επιπρόσθετη εισαγωγική αναφορά επιχειρείται στην τυπολογία των γλωσσικών ασκήσεων. Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες και μαθησιακά κενά που χρήζουν διαφοροποιημένης αντιμετώπισης στην αξιολόγησης της Έκθεσης προκειμένου να βοηθηθούν ουσιαστικά. Τέλος, χάρη στην αρωγή συγκεκριμένων τεχνικών και κριτηρίων αξιολόγησης (περιγραφική και αριθμητική), στο πλαίσιο βιωματικού εργαστηρίου, αντιμετωπίζουμε στην πράξη διαγωνίσματα μαθητών που εξετάζονται γραπτά και προφορικά, σύμφωνα με το εξεταστικό σύστημα, επισημαίνοντας θετικά σημεία και αδυναμίες και ομαδοποιώντας λάθη.     


Περιεχόμενα


 • Οδηγίες για τη διδασκαλία της έκθεσης σε γυμνάσιο και λύκειο
 • Εισαγωγή στη μεθοδολογία σύνταξης της περίληψης
 • Εισαγωγή στην τεχνική σύνταξης παραγράφου και παραγωγής λόγου
 • Διαθεματικότητα - διεπιστημονικότητα στην παρουσίαση εννοιών σε σχέδιο μαθήματος – διαφοροποιημένη διδασκαλία στο Γυμνάσιο και Λύκειο – βιωματικό εργαστήριο 
 • Εισαγωγή στην αξιοποίηση εργαλείων που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες για παρουσίαση εννοιών 
 • Εισαγωγή στα κριτήρια αξιολόγησης των διαγωνισμάτων σε γραπτά και προφορικά εξεταζόμενους μαθητές
 • Παραδείγματα διόρθωσης διαγωνισμάτων – ομαδοποίηση λαθών και επισήμανση των συνηθισμένων αδυναμιών των μαθητών.


----------------------------------------------------------------------------------

Πληροφορίες:

www.anoikto.edu.gr

[email protected]

698 68 09 035

211 75 06 446

----------------------------------------------------------------------------------


Για να παρακολουθήσετε το σεμινάριο, είναι απαραίτητη, η δήλωση συμμετοχής, συμπληρώνοντας τη φόρμα που ακολουθεί:

mx7taf5gqm|00008E9992D3|aie|articles|soma|73488E96-A867-4FAE-9559-B1494A424C95
Που θα μας βρείτε
Copyright © 2024 Ανοιχτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης Όροι Χρήσης | Όροι Μελών | Ιδιωτικότητα
Facebook Instagram Pubbuh
We use cookies to personalize content and experience and analyze our traffic. We don't share any information with third parties. Google, youtube, and Facebook may collect some information. We are using google analytics, google maps, Facebook pixel, and youtube video player. If you continue to use this website, you agree with our terms.Ok